Změna profesního zaměření

Změnu profesního zaměření většina lidí dlouho a pečlivě promýšlí. Narovinu – jen málo lidí dokáže nalézt ideální práci bez problémů a obětí.

Pokud uvažujete o změně zaměstnání, pečlivě zvažte, co Vás motivuje a jaké důsledky tato změna může mít. Důležité je také plánování všech kroků, které musíte učinit, aby se Váš sen o ideální práci splnil.

Cpl Jobs pro Vás připravilo pár bodů, které byste měli zvážit, než se rozhodnete učinit zásadní změnu ve Vaší profesní kariéře:

Proč uvažujete o změně profese?


Při hledání nové profesní dráhy si položte následující otázku: Proč uvažuji o změně zaměstnání? Pomoci Vám může sepsání odpovědí na následující otázky:
  • Je pro Vás Vaše současná práce dostatečnou výzvou?
  • Opouštíte pozici, protože jste unaven/a konflikty s kolegy?
  • Rozumíte se si s Vaším nadřízeným?
  • Stačilo by převedení do jiného oddělení nebo povýšení?
  • Jste si jistí, že změna ve Vaší kariéře zlepší Vaše pracovní podmínky?

Vytvořte si přehled priorit


Důležité je si uvědomit, jaké zaměstnanecké hodnoty jsou pro Vás nejdůležitější. Je vhodné se rozhodnout, v jakém pracovním prostředí se chcete nadále pohybovat. Hledáte vyváženost mezi profesním a osobním životem, chcete trávit více času s rodinou, dosáhnout vyššího životního standardu? Nové zaměstnání s sebou tyto změny nese.

Uvědomte si svou cenu


Pokud jste se rozhodl/a učinit změnu ve svém profesním životě, buďte si vědom/a svých silných stránek, dovedností a kvalifikace. Jste schopní rozšiřovat své znalosti? Máte perfektní klíčové dovednosti, které Vám umožní uspět v novém pracovním prostředí? Stěžejní je rozvíjet svou osobnost a prodat sám/a sebe na základě minulých výsledků. Toto vše určuje Váš úspěch při hledání nového zaměstnání.

Strach ze změn je normální


Krok do neznámého prostředí je znepokojující. Významné změny, přestože jsou plánovány, mohou být stresující a emočně vyčerpávající. Pokud ve Vás myšlenka na změnu zaměstnání vyvolává úzkost, zvažte, zda tento krok opravdu stojí za to.

Nepodléhejte tlaku okolí


Rodina a přátelé obvykle mají spoustu připomínek ke změně zaměstnání, když se nejedná o ně samotné. Pokud zvažujete změnu kvůli tlaku příbuzných, dobře si rozmyslete své rozhodnutí. Vaše práce by měla odpovídat Vašim ambicím a touhám, ne ambicím a touhám ostatních lidí. Vy jste ten/ta, kdo bude muset nést následky Vašeho rozhodnutí. Nepodléhejte tlaku od lidí, kteří Vás tlačí do kariéry, která Vás neláká. Vašim primárním cílem by mělo být nalezení místa, ve kterém budete šťastní. Zhodnoťte, jak dobře se vypořádáte s výzvami ve Vaší nové profesi.

Peníze nejsou vše


Touha po kariéře v dobře placeném odvětví je přirozená, je potřeba si ale uvědomit, že s takovou kariérou se pojí i určité oběti. Existuje sice spousta dobře placených pozicí se značným množstvím benefitů, s takovým zaměstnáním se ale zpravidla pojí velká zodpovědnost. Vysoké platové ohodnocení jde ruku v ruce s přesčasy, tvrdou prací a enormním očekáváním.

Pokud je Vaše vysněná pracovní pozice placena hůře, než Vaše současná práce, zvažte, zda případná změna nemůže ohrozit Váš životní standard. Peníze sice nejsou všechno, ale jsou důležité pro kvalitu Vašeho života.

Buďte flexibilní


Jestliže svoji kariéru budujete již hodně let, pravděpodobně jste měl/a možnost povýšení, platového růstu a dosáhl/a jste určité profesionální úrovně. Změna ve Vaší kariéře znamená vyhlídky na lepší podmínky v delším časovém horizontu. Mějte také na mysli, že v novém zaměstnání budete svou kariéru budovat od nejnižšího místa v celé hierarchii společnosti. Proto je požadována flexibilita, díky níž se lépe přizpůsobíte novým podmínkám. Pokud jste se rozhodl/a začít od začátku, musíte počítat s nižším platovým ohodnocením, než jste doposud byl/a zvyklý/á. Navíc si budete muset zvyknout na novou firemní kulturu a vybudovat nové vztahy s nadřízenými i podřízenými.

Pracovní prostředí


Změna kariérní dráhy může také zahrnovat změnu prostředí a druhu práce. Je vhodné zvážit, jak takové změny ovlivní Váš život ve všech aspektech. Budete muset častěji cestovat? Budete pracovat samostatně, nebo s mnohem větším počtem spolupracovníků než doposud? Pokud budete pracovat na volné noze, bude Vám práce z domova vyhovovat?

Pracovní zkušenosti


Na změnu práce se někdy můžete cíleně dlouhodobě připravovat, například doplňkovým školením nebo studiem. Před tím, než začnete do těchto aktivit investovat, je vhodné pokusit se získat pracovní zkušenost v oboru, do kterého míříte. Několik týdnů či měsíců práce na nové pozici Vám pomůže rozhodnout se, zda máte změnit práci, nebo ne. Navíc můžete tuto zkušenost v budoucnu využít ve svém životopisu.

Změny se nestanou přes noc


Řím také nepostavili za den! Změna kariéry vyžaduje přípravu a čas – počítejte alespoň s šesti měsíci tvrdé přípravy. Tento čas mohou prodloužit odborná školení a vzdělávací programy nebo další studium.

Hledejte podporu


Změna osobního profilu je běh na dlouhou trať. Emoční podpora ze strany Vašich přátel a rodiny pro Vás může být neocenitelnou hodnotou.

Vyberte si správnou personální agenturu


Mnoho společností spolupracuje s personálními agenturami, proto je klíčové zvolit takovou agenturu, která se pohybuje v odvětvích, o která se zajímáte. Vaši budoucnost může mít v rukou konzultant, proto se ujistěte, že jste si zvolil/a toho, který vyhovuje Vašim požadavkům a ocení Vaše schopnosti.