Výběrové řízení – krok za krokem

Hledáte si novou práci? Ujistěte se, že jste dobře připraveni na výběrové řízení. Připravte si životopis, průvodní dopis a nachystejte se na pohovor. Personalista se na základě těchto dílčích prvků rozhodne, zda jste pro danou pozici vhodný kandidát.

Následuje seznam úkolů, které je třeba splnit před pohovorem:

Příprava životopisu


Prvním krokem při hledání nového zaměstnání je příprava kvalitního životopisu. Jaké informace má takový životopis obsahovat?

Nezapomeňte vždy uvést své kontaktní informace – telefonní číslo, adresu, e-mail. Pokud si hledáte práci, použijte seriózní e-mailovou adresu.

Své pracovní zkušenosti sepište sestupně od nejaktuálnějších po nejstarší.

Profesní postup v rámci jednoho zaměstnání prezentujte jako samostatnou pracovní pozici. Nezapomeňte uvádět přesná data, kdy k profesnímu postupu došlo.

Při popisu Vašich zkušeností a odpovědností se pokuste soustředit na takové, které mohou být pro nového zaměstnavatele nejcennější. Vaše zkušenosti by měli personalistu zaujmout.

Popis předešlých zaměstnání strukturujte nejlépe jako seznam úspěchů než jako pouhý výčet kompetencí. Tímto způsobem lépe zdůrazníte svůj přínos pro zaměstnavatele. Vyvarujte se však tomu, aby Vaše úspěchy výrazně nepřevažovaly výčet Vašich povinností.

Myslete na to, že stejně jako obsah je důležitý i vzhled. Životopis by měl být formální a informace v něm uvedené jednoznačné. Nezapomeňte, že správně strukturovaný životopis s dostatkem volného prostoru bude působit svěže a přehledně.

Každá část Vašeho životopisu by měla být uvedena nadpisem.

Použijte odrážky, text umístěte tak, aby byl dobře čitelný.

Zkontrolujte si pravopisné a gramatické chyby.

Psaní průvodního dopisu


V průvodním dopise můžete uvést více dodatečných informací o Vašich pracovních zkušenostech, které jste stručně uvedli v životopisu a ukázat tak Váš zájem o pozici.

Co by měl Váš průvodní dopis obsahovat?

Nejdříve uveďte pozici, na kterou jste se přihlásil/a. Uveďte, kde jste se o dané pozici dozvěděl/a a kdy můžete případně do zaměstnání nastoupit.

Napište, proč je pro Vás nabídka zajímavá a proč jste se rozhodl/a zaslat žádost o zaměstnání na danou pozici.

V posledním odstavci krátce shrňte Vaši kvalifikaci. Dále uveďte, čím můžete být pro zaměstnavatele cenný a vysvětlete, jak Vaše dovednosti mohou být pro nového zaměstnavatele prospěšné.

Připravte se na první telefonický kontakt s personalistou


Pokud zaměstnavatele Váš životopis zaujme, čekejte, že budete telefonicky kontaktován. Můžete být pozván/a na osobní pohovor, nebo požádán/a o krátký telefonický pohovor. Tímto pohovorem si personalista ověří Vaši kvalifikaci a zkušenosti, které jste uvedl/a ve Vašem životopisu.

Pokud Vám personalista zavolá v nevhodný okamžik, požádejte ho o odložení pohovoru.

Uvolněte se a buďte přátelský/á. Nebuďte však příliš upovídaný/á..

S odpověďmi na otázky zbytečně nespěchejte. Dobře si své reakce rozmyslete a teprve poté odpovídejte.

Příprava na osobní setkání


Je vhodné si o svém potenciálním zaměstnavateli zjistit základní informace. Důležité je se zorientovat na trhu, na kterém se zaměstnavatel pohybuje, získat informace o historii firmy, službách a firemní kultuře. Všechny tyto informace jsou k dispozici na webových stránkách dané společnosti. Na internetu můžete také najít další informace, novinky a publikace, které Vám pomohou zjistit o zaměstnavateli více. Ujistěte se, že znáte veškeré požadavky na pozici, o kterou se ucházíte. Čím více víte, tím lepší dojem zanecháte. Na pohovoru se poté můžete ptát na podrobnější informace, čímž prokážete svou profesionalitu a zájem.

Informujte se o Vašem zaměstnavateli


Příprava na pohovor je stejně důležitá jako pohovor samotný. Poté, co si naleznete informace o společnosti, do které se hlásíte, položte si otázky týkající se Vaší motivace a dovedností.
  • Jaké jsou Vaše cíle a ambice?
  • Jaké jsou Vaše dovednosti a jaké jsou Vaše silné stránky?
  • Proč jste právě Vy ideálním kandidátem na tuto pozici?
  • Čím budete pro společnost prospěšný/á?
  • Máte potřebné dovednosti, které zaměstnavatel očekává?
  • Můžete také navštívit personální agenturu a získat další rady.

V průběhu pohovoru působte profesionálně


Raději na pohovor přijďte s menším předstihem. Získáte tak čas na zopakování si informací, které jste si na pohovor připravil/a.

Nezapomeňte se vhodně obléci – zvolte elegantní oděv, vyhněte se jasným barvám a vzorům, které mohou působit neprofesionálně. Správná volba oblečení je důležitá – ukážete, že jste profesionál a že Váš zájem je vážný.

V průběhu pohovoru se chovejte uvolněně a mile. Příjemní lidé jsou vnímáni jako ti, kteří se jednoduše přizpůsobí novým situacím a budou se v novém zaměstnání cítit dobře – a to může být Vaše výhoda.

Pozorně poslouchejte personalistu.

Prezentujte se sebevědomě, ale nepřehánějte to, mohli byste působit domýšlivě. Nepřeceňujte, ale ani nepodceňujte své schopnosti.

V průběhu pohovoru mluvte o skutečných úspěších – díky tomu si o Vašich dovednostech a kvalifikaci může zaměstnavatel udělat lepší obrázek.

Udržujte oční kontakt.

Pozorujte pohovorujícího a zajímejte se o zpětnou vazbu.