Spolupráce s personální agenturou

Outsourcování náborových procesů se mezi společnostmi z různých odvětví stává stále více populární. Konzultanti z personálních agentur jako je Cpl Jobs spolupracují s uchazeči a se společnostmi, které zaměstnance poptávají. Cílem personální agentury je nalézt vhodného kandidáta, který se stane skvělým zaměstnancem, a který také zapadne do firemní kultury společnosti.

Poznejte, jak personální agentura pracuje v různých fázích náborového procesu.

První setkání s konzultantem


Cílem prvního setkání s konzultantem je definice profesního profilu kandidáta, zjištění jeho předešlých zkušeností a dovedností a ujasnění jeho kariérních cílů.

Konzultanti mají rozsáhlé znalosti o odvětví a společnostech, se kterými spolupracují. Při pohovoru se kandidát může spolehnout na důvěryhodné informace o potenciálních zaměstnavatelích. Další informace mohou pomoci lépe se připravit na následující krok v náborovém procesu. Čím lépe je kandidát připraven, tím má větší šanci, že bude zaměstnán.

Informace o kandidátech, kteří spolupracují se Cpl Jobs, jsou zaznamenávány do interní databáze. Díky tomu může být kandidát znovu osloven s novou obdobnou pracovní pozicí, jestliže nebyl úspěšný v původním výběrovém řízení. V tomto případě konzultant Cpl Jobs kontaktuje kandidáta, zda-li má o novou pracovní příležitost zájem a jestli chce, aby byl do výběrového řízení zařazen. Uchazeč není nikdy do procesu poslán bez předchozího souhlasu.

Spolupráce s konzultantem v průběhu náborového procesu


Jednou z výhod při spolupráci s personální agenturou je přístup k rozsáhlým znalostem v různých obchodních oblastech. Zkušení konzultanti ze Cpl Jobs se specializují na recruitment ve vybraných tržních sektorech. Spolupráce s konzultanty Vám umožní získat přístup ke spolehlivým informacím o aktuálních trendech na trhu práce, náboru a požadavcích i očekáváních ze strany zaměstnavatelů. Pokud se rozhodnete spolupracovat s konzultantem ze Cpl Jobs, můžete si být jistí, že Vás bude reprezentovat specialista, který zná situaci na trhu a společnost, kterou zastupuje.

Konzultant Vás bude informovat o průběhu výběrového řízení - zda jste byl/a vybrán/a pro další fáze procesu, a také Vás srozumí s výsledkem celého řízení.