Naše služby

Cpl Jobs nabízí svým klientům služby nezávisle na odvětví jejich působnosti, velikosti či druhu podnikání. Naši konzultanti poskytují komplexní řešení v oblasti náboru i rozvoje lidských zdrojů, což dovoluje našim klientům svěřit nám všechny své HR procesy.

Nabízíme služby na míru potřebám firem a situaci na trhu. Zájmy klienta jsou na prvním místě při každém našem rozhodnutí a doporučení.

Nábor zaměstnanců na trvalý pracovní poměr


Zaměřujeme se na nábor odborníků a manažerů pro podniky v oborech:
 • IT a telekomunikace
 • Pozice vyžadující znalost cizích jazyků
 • Outsourcing/servisní centra
 • Finance a účetnictví
 • Engineering
Chápeme komplexnost podnikání, proto jsou naše řešení přizpůsobena na míru potřebám klientů. Na začátku spolupráce vždy zjišťujeme přesnou představu o hledaných zaměstnancích. Hledáme specifické potřeby klientů, abychom využili tyto poznatky k úspěšnému výběrovému procesu.

Agenturní zaměstnávání


Agenturní zaměstnávání je reakcí na potřebu flexibility a dynamických změn stavu zaměstnanců, který může být přizpůsoben aktuální situaci podniku na trhu.
Tento druh služeb také zahrnuje:
 • možnost snížení nákladů spojených se zaměstnaneckou administrativou a výplatami, a také prospěch z organizačního pohledu – Cpl Jobs zajišťuje smlouvy, pojištění, zaškolení, výplaty.
 • možnost stabilizovat počet zaměstnanců na trvalý pracovní poměr
 • snížení fixních nákladů na nábor
 • schopnost lépe plánovat náklady a rozpočty
 • garanci přesnosti a včasné výplaty mezd.

Najímání živnostníků


Najímání živnostníků umožňuje společnostem zaměstnávat odborníky na sezónní nebo krátkodobé projekty.Pro zaměstnavatele to znamená:
 • snížení pracovních a administrativních nákladů
 • možnost zaměstnání dalších pracovníků, přestože není prostor pro vytvoření nového pracovního místa
 • pružnost a schopnost reagovat na aktuální potřeby trhu
Jak probíhá proces zaměstnávání pracovníků na živnost? Klientem určení pracovníci podepíší smlouvu o spolupráci s Cpl Jobs. Náklady spojené s projektem jsou poté vyúčtovány klientovi.

Executive Search


Naší výhodou je schopnost zaujmout jedinečné kandidáty tím, že jim poskytneme informace o aktuální situaci na trhu a jejich možnosti kariérního růstu.

Díky rozsáhlé síti obchodních kontaktů a hluboké dlouholeté znalosti trhu jsme lídři ve vyhledávání talentů na všech kariérních úrovních. Fungujeme v celoevropském měřítku, a máme tak přístup k vedoucím pracovníkům jak ve střední a východní Evropě, tak v Irsku a Spojeném království.