Call Us Zavolejte    Praha +420 221 773 631  Brno +420 515 800 800  Poslat CV
 • Poskytujeme vysoce efektivní a na výsledky orientované Managed Services pro více než 35 % firem z žebříčku Fortune 500.
  Managed Services
  Jako jeden z největších světových poskytovatelů Managed Services dodáváme vysoce efektivní, na výsledky a kvalitu orientovaný přístup. Ano, jsme zkušení personalisté, trenéři a manažeři; přesto má Integrated Services nedostižnou pozici díky našim jedinečným a účelovým nástrojům a procesům v této oblasti.
  Toto všechno vyžaduje pečlivé plánování, neustálé monitorování čí zlepšování, ale také neodmyslitelnou a zanícenou touhu po kvalitě v každém aspektu Vašich procesů a systémů.
  "Cpl je orientováno na zákazníky, přátelské, spolupracující a svědomité. Nastalo významné zlepšení od doby, co spolupracujeme jenom s Cpl, v porovnání s časy, kdy jsme využívali tři agentury - já to přičítám nadšenému přístupu Cpl k řízení lidí.”
  IBM
  • Talent Management:
  Jako součást naší dlouhodobé spolupráce, nechte nás zařídit všechny aspekty požadavků na Talent Management ve Vaší firmě, což Vám v důsledku umožní zaměřit se na Vaše klíčové obchodní aktivity. Od klíčového plánování interního rozvoje lidských zdrojů a neustálého zlepšování po špičková školení a nastavování systémů kvality, Cpl Vám dodá pohlcující a na míru ušitý přístup.
  • Outsourcování náborového procesu:
  Naše zkušenosti s realizováním a řízením všech nebo klíčových prvků výběrových procesů a systémů u našich klientů jsou na špičkové úrovni. Vaše firmní značka je pro nás na prvním místě; spolu s luxusem naší uchazečské základny a citem pro správný výběr talentů Vám můžeme zaručit značné a trvalé zlepšení Vašeho podnikání, což zahrnuje:
  – Zkrácení času na obsazení pracovního místa
  – Snížení nákladů na obsazení jedné pozice
  – Zlepšení nastavení dodavatelského řetězce
  – Pozvednutí vnímání Vaší značky u kandidátů
  – Vynikající kvalitu a udržení talentů
  • Management pracovníků na trvalý pracovní poměr a najímání odborníků na IČO/krátkodobý pracovní poměr
  Nechte nás zařídit všechny Vaše potřeby v oblasti nabírání zaměstnanců na trvalý pracovní poměr i zaměstnanců na krátkodobé kontratky, popřípadě živnostníky. Můžeme Vám zaručit, že s našim přístupem se zbavíte plýtvání, zlepšíte povědomí o firmě a dostanete měřitelné výnosy.
  • Master and Neutral Vendor:
  Nechte nás „vyčistit“ Váš dodavatelský řetězec, přehodnotit marže, zlepšit kvalitu i reporting a zajistit tak masivní, pohotový a na talenty orientovaný fond kandidátů.
 • Diagnostický nástroj Cpl Integrated Services pro definování talentů bude použit pro analyzování a hodnocení Vašeho celkového přístupu k řízení talentů.
  HR poradenství

  Zahrnuje všechny aspekty Vašich HR procesů a systémů od vyhledávání, poptávání, nabírání, platové politiky, zaškolování, rozvoje lidských zdrojů, po strategie pro udržení stávajících pracovníků. Naši odborníci s Vámi budou pracovat na zavedení na míru ušitých a rozhodných řešení.

  Snižování nákladů a zvyšování výkonu jsou klíčovými faktory úspěchu pro každou organizaci, důležité je ale zajistit, že jsou také efektivně zakomponovány korporátní směrnice.

  Cpl Integrated Services vytvořilo tým odborníků a shromáždilo know-how, které bude pomáhat našim klientům při udržování legislativní aktuálnosti, politiky a “typické” osvědčené postupy.

  Dodáváme:

  • Exkluzivní baterii diagnostických služeb
  • Krátkodobé/střednědobé řízení projektů
  • Koučování manažerů, mentorování i plánování nástupnictví
  • Výběr lokace
  nové pobočkyí/přímé zahraniční investice: rady a srovnávání nejvhodnějších a nákladově nejefektivnějších míst po celém světě z pohledu talent managementu i právního souladu
  • Mapování a monitorování talentu
  • Outplacement (podpora zaměstnanců při odchodu z firmy)
  “Cpl Integrated Services má široké množství zdrojů talentů, od operační úrovně po vyšší management: to znamená, že HP může efektivně skládat celý tým, takže také může rychle reagovat a plnit potřeby zákazníků.”
  HP
 • Cpl Integrated Service pozná Vaši společnost skrz naskrz.
  Inside Outsourcing

  Dodáváme souvislou podporu zákazníků pod značkou našeho klienta, která reflektuje kulturu klienta díky celkové vtaženosti a vyprofilovanosti našich týmů. Náš přístup dovoluje našim klientům soustředit se na jejich klíčové činnosti, zatímco my zaručíme dodání typicky podporujících služeb, systémů a procesů.

  Naše odbornost vzešla z více než desetileté zkušenosti ve vytváření, vylepšování a dodávání Center sdílených služeb (SSC), Center zákaznické podpory (CS) a outsourcingu obchodních činností (BPO) v zastoupení našich klientů.

  Není to jenom o tom, co děláte a jak to děláte: studujeme Vaši korporátní kulturu, charakter a hodnoty, takže tým Cpl Integrated Services padne do Vaší firmy jako ulitý.

  “Náš on-site Cpl Integrated Services Manager zná dokonale naši firmu a neustále zvyšuje přidanou hodnotu navrhováním a implementováním vylepšených služeb a procesů. Používá inovativní techniky k motivování týmu a buduje tak současnou i budoucí zásobu talentů.”
  Google
 • Cpl Integrated Services má zkušenosti, odbornost, znalosti místních podmínek a celosvětový dosah, aby dokázaly zajistit Vaše plány.


  Buy & Build

  Jednoduše řečeno, postaráme se o podporu Vašich koncových zákazníku. Ať už Vaše organizace plánuje přemístění nebo otevření centra sdílených služeb (SSC), centra zákaznického servisu, případně centra outsourcingu obchodních procesů (BPO), Cpl Integrated Services má zkušenosti, odbornost, znalost místních podmínek a celosvětový dosah k zajištění všech nebo klíčových součástí Vašich plánů. Od vybírání vhodného místa po zapojení konzultantů, kteří Vám na míru navrhnou řešní pro Váš podnik (collaborative talent), Cpl Integrated Services dosáhnou Vašich obchodních záměrů.

  Sdružování obdobných činností na jedno místo umožňuje snížení nákladů, vylepšení procesů a dodání odpovídajících služeb. V Cpl se na náš model sdílených služeb díváme jako na nezávislou obchodní jednotku, která musí neustále dodávat výborné služby. Ty jsou zaručeny naším odborným týmem, který neustále analyzuje, monitoruje a implementuje programy pro vylepšení dodávaných služeb.

  “Cpl je z finančního pohledu velmi jisté – toto je nesmírně důležité, protože hraje životně důležitou roli v každodenním fungování naší firmy.”
  EMC
 • Poradenský tým CPL Intergrated Services může provázet Vaše manžery celým procesem vzniku a nastavovení a fungováním týmu CPL Managed Services.
  Diagnose and Treat

  Díky naším týmům, které můžeme nasadit přímo do Vaší společnosti a které se zaměřují na možnosti vylepšení výsledků Vašeho obchodování, kvality, školení a HR, se náš unikátní nástroj „Outsourcing Diagnostic“ dostane k jádru výzev, kterým čelíte a poskytne Vám odborné řešení na míru dodané velmi diskrétní a podporující spoluprací.

  Můžeme Vám zaručit, že umíme:
  • Zkrátit čas hledání a nabírání vhodných kandidátů a také vylepšit poměr nákladů na obsazení jednoho místa
  • Zajistit udržení a motivaci prvotřídních talentů
  •Zavést významná vylepšení firemních procesů, doručit reálné zisky v efektivitě/produktivitě a podpořit průhlednost/okamžitost výkazů
  • Podpořit a zlepšit Váš přístup ke kvalitě a školení tím, že zapojíme naše zkušenosti s EFQM (European Foundation for Quality Management) a umožníme Vám přístup k naší soupravě vzorových, praktických a inovativních školení a programů zaměřených na kvalitu


  Cpl nabízí své zkušenosti v oblastech Best Practice, Talent Managementu, mezinárodních právních předpisů, Business Process Excellence, systémů řízení kvality a školení. Kombinace odborných poradců může posloužit k odhalení všech možných firemních hrozeb u našich klientů. Služby mohou být poskytovány na základě ad hoc potřeby nebo jako součást již probíhajících kontraktů.
  “Považuji spolupráci se Cpl Integrated Services za propojené partnerství. Cpl nejenom pomáhá dosahovat naše cíle a SLAs, ale také snižovat naše náklady.”
  HP Enterprise Services