Změna zaměstnání

Existuje mnoho důvodů, proč změnit práci – hledání nových výzev, pocit nedoceněnosti, pracovní přetížení, nedostatečné platové ohodnocení. Ke změně zaměstnání Vás také mohou donutit vnější okolnosti jako nadbytečnost nebo obtížná situace na trhu práce.

V případě, že se chystáte na změnu ve své profesní kariéře, ať už kvůli Vašemu rozhodnutí nebo vnějším okolnostem, je vhodné si vyhledat co nejvíce informací, jak se s celou situací vyrovnat.

Rozhodnutí o odchodu


Pokud se domníváte, že Vaše současné zaměstnání Vás již dále neuspokojuje, měli byste zvážit změnu práce. Vaše rozhodnutí o změně zaměstnání včas sdělte svému zaměstnavateli.

Způsob, kterým se vypořádáte s výpovědí, může významně ovlivnit Vaši image na trhu práce a reference, které může Váš zaměstnavatel poskytovat. Dodržování etických standardů Vám usnadní projít procesem odchodu ze zaměstnání.

Celý proces ukončování zaměstnaneckého poměru začíná podáním oznámení o výpovědi – je to zákonné oznámení o Vašem záměru ukončit pracovní poměr.

Pravý čas k odstoupení


Bohužel neexistuje jednoznačná definice ideálního okamžiku ke změně zaměstnání. Následující typy Vám pomohou celý proces ulehčit:
 • Buďte diskrétní; nesdělujte Vašim kolegům Váš záměr opustit práci dříve, než informujete svého manažera. Váš manažer je osobou, která by měla rozhodnout o tom, kdo další bude o Vašem ochodu informován.
 • S podáním výpovědi počkejte, pokud víte, že má Váš nadřízený důležitou pracovní schůzku nebo když je zaneprázdněn.
 • Zaměřte se na důvody Vaší rezignace a buďte připraveni o těchto důvodech mluvit
 • Bądź gotowy na różne rodzaje reakcji ze strony przełożonego.
 • Připravte se na reakci Vašeho nadřízeného – nikdy nelze předvídat, co na Vaše rozhodnutí řekne.
 • Nezmiňujte se o společnosti, do které hodláte nastoupit.
 • Informujte vedení o tom, že jste ochotní zaškolit Vašeho nástupce.
 • Buďte přesvědčivý, za svým rozhodnutím si stůjte.

Vyjednávání o zvýšení platu


Pokud přemýšlíte o změně práce kvůli nízkému platovému ohodnocení, zkuste nejdříve zvážit variantu zvýšení platu.

Pokud máte pocit, že děláte moc práce za málo peněz, zkuste zajít za svým manažerem.

Pečlivě se na tento rozhovor připravte. Měli byste být schopni svůj požadavek obhájit, nachystejte si body o svém přínosu a hodnotě pro společnost. Příprava důvodů, které vedou k Vaší žádosti o více peněz, vyžaduje nějaký čas. Jste si jistí, že si zasloužíte zvýšení platu? Bude zvýšení platu dostatečným důvodem, který Vás povzbudí zůstat na stávající pozici? Pokud ne, budete i nadále přemýšlet o změně zaměstnání, přestože Vám byl plat zvýšen?.

Prezentujte se způsobem, který pro Vás bude nejvýhodnější. Než budete žádat o zvýšení platu, zvažte následující:

Zasloužíte si zvýšení platu?

Změnila se nějak Vaše zodpovědnost? Převzal/a jste nějaké další úkoly v průběhu zaměstnání? Zvážil/a jste další vzdělávání? Plnil/a jste cíle stanovené vedoucím? Všechny tyto faktory zásadně ovlivní, zda-li se Váš plat nakonec opravdu zvýší.

Je za Vámi práce vidět?

Snažíte se dostatečně, aby za Vámi byla práce vidět? Přemýšlejte nad příklady, kdy jste dokázal/a, že Vaši práci berete opravdu vážně.

Jaké jsou Vaše profesní ambice?

Řekněte manažerovi, jaké jsou Vaše pracovní cíle a jak jich můžete ve firmě dosáhnout. Je pak jasně vidět Váš zájem se společností nadále spolupracovat.

Odvolávejte se na fakta

Když si o zvýšení platu řeknete, nenavrhujte nahodilou částku. Udělejte si průzkum trhu, abyste zjistil/a, v jaké rovině se pohybují platy na obdobných pozicích. Nechte tuto informaci sloužit jako Vaše vodítko.

Jste připraven/a na více zodpovědnosti?

Práce s větší zodpovědností je obvykle spojena s vyšším platem. Pokud si zažádáte o vyšší plat, bude se od Vás pravděpodobně očekávat, že na sebe vezmete více zodpovědnosti. Jestli jste na tuto situaci připraven/a, nebojte se to při vyjednávání platu zmínit. Ukážete tím Vaše nadšení a závazek vůči společnosti.

Nachystejte se na zápornou odpověď

Vaše žádost bude zvažována na základě Vašich výkonů v minulosti. Kromě silných stránek budou v průběhu jednání probírány i Vaše slabé stránky. Ujistěte se, že jste na tuto situaci připravený/á. Zdůrazněte, jak jste se z chyb poučil/a a jak Vám pomohly se zlepšit.

Váhání


Ještě než zajdete s výpovědí za svým vedoucím, zvažte Vaše rozhodnutí ještě jednou. Pořád se ještě můžete rozmyslet. Připomeňte si znovu, co Vás k výpovědi vede, jestli opravdu chcete změnit práci.

Následující otázky Vám pomohou rozhodnout, zda-li je Vaše rozhodnutí správné:
 • Porovnal/a jste dobré a špatné stránky Vaší současné i budoucí práce?
 • Snažil/a jste se dostatečně, abyste byl/a povýšen/a ve Vaší současné práci?
 • Pokud Vám manažer nabídne povýšení, zvýšení platu nebo jiné benefity, rozhodnete se zůstat?
 • Řídíte se spíše pocity než rozumem? V tomto případě se vyplatí být spíše racionální.
 • Co Vás donutilo hledat novou práci? Je ta situace stále stejná? Existuje nějaká šance na změnu?
 • Je odchod Vaší jedinou šancí, jak dosáhnout svých cílů?

Hledání práce po ztrátě zaměstnání kvůli snižování stavů


Nikdy není lehké se smířit se ztrátou práce.

Když tento stav nastane, zamyslete se nad Vaší kariérou a Vašimi cíli.

Snažte se neztratit sebedůvěru a začněte hledat novou práci co nejdříve – jakmile se dozvíte, že se bude propouštět. Kladem je, že můžete změnit práci okamžitě, což je pro zaměstnavatele důležitou výhodou.